OZON Nedir?   Nasıl oluşur?                

Aktif oksijen olarak bilinen üç oksijen atomunun yüksek enerji altında birleşmesi oluşan yapının kimyasal adı ozondur. Bildiğimiz ve soluduğumuz oksijenin kimyasal bir kuzeni olan Ozon renksiz, keskin kokulu bir gazdır.

Oksijen atmosferde;
Oksijen atomu               :O,
Oksijen molekülü           :O2
Ozon                            :O3 olarak üç değişik biçimde bulunur ve ozon normal oksijenden daha az kararlıdır.

İki atomlu normal atmosferik oksijenin (O2) çok yüksek enerji taşıyan bir şeklidir. Böylece bu iki çeşit molekülün yapıları birbirinden aşağıdaki gibi farklıdır:
O3 oda sıcaklığında renksiz, karakteristik kokusu olan bir gazdır. Yağmurlu, yıldırımlı, fırtınalı havalardan sonra, yüksek yerlerde veya deniz kıyısında hissedilir. Yüksek gerilim trafoları, yüksek gerilim hatlarının, Televizyonun arkasında, Fotokopi makinesi arkasında,.. ozon kokusu hissedilebilir.
Ozon güneşin ultraviyole ışınları yada yıldırım esnasında havadan ayrışma ile doğada oluşmaktadır. Tabiat kendini negatif iyon, hidroksi radikali (plazma iyon) ve ozonla temizler, yağmur esnasında yıldırımlarla oluşan doğal bir temizleyici olan OZON emniyet bakımından kullanılan en güçlü oksitleyici, klor ve brom gibi geleneksel kimyasallara (Bunların kalıntısı ve yan etkisi vardır) nazaran yan etkisi olmayan alternatif su ve hava temizleyicisidir. Ozon kesinlikle depolanamaz yerinde üretilir ve kullanılır.

Tabiatın dışında ise Ozon;
1- Plazma ve negatif iyon jeneratörlerinin (EPA nın onayladığı 0,01 ppm altında) yan ürünü olarak temizleme ve hijyen etkisini artırmak amacı ile,
2- Direkt Corona veya UV metodu ile sanayi (Koku giderme ve Dezenfeksiyon) ve sağlık (Terapi, kan yıkama, sterilizasyon) sektöründe kullanılmak üzere üretilir.

Atmosferin üst tabakasında bulunan ozon gazı ; Canlı varlıkları güneşin öldürücü morötesi (Ultraviyole ) ıiınlarına karşı koruyan bir kalkan görevi görmektedir. Eğer ozon tabakası olmasaydı, güneşin radyasyonu yeryüzüne ulaşarak canlılar üzerinde genetik zararlara yol açardı. Gökyüzünün mavi renkte görünmeside bu gaz sayesindedir.

İsmi Yunanca "tanrının nefesi" anlamına gelen  ozein’ sözcüğünden türetilmiştir. Ozon tabakası inceldiğinde yada delindiğinde filtreleme işlemini yerine getiremeyeceğinden güneş ışınları canlılar için ciddi bir tehlike haline dönüşür. Ozon tabakasının incelmesine neden olan ve kloroflorokarbon içeren maddelerin başında klor türevleri, plastik köpükler ( strafor ), spreyler, aerasoller ve yangın söndürücüler gelmektedir.  Alman kimyacı Christian Friedrich Schönbein (1799-1868) tarafından 1840 yılında keşfedildi. Zemin seviyelerine yakın yerlerde 10 milyon hava partikülü başına bir partikül
O3 (= 0.1 ppm = 200 µg/m³) konsantrasyonlarında duman şeklinde bulunur. 2000 metre yükseklikte, çok daha azalarak 0.03 - 0.04 ppm seviyelerine düşer.
A.B.D , EPA, USHA, USDA ve ACGIH kuruluşları, 0,1 ppm (100ppb) miktarındaki ozon seviyesine 8 saat süreyle maruz kalmanın hiçbir yan etkisi olmadığı tespit edilmiştir.

Ozonun Genel Özellikleri ;
Teknolojik olarak ise; Elektrik enerjisi yardımıyla havada bulunan oksijenin parçalanması yoluyla ya da saf oksijenden elde edilir. Ozon gazı; ticari kullanımı olan doğal tek dezenfektandır. Ozon görevini tamamladıktan sonra yada normal şartlarda (yoğunluğuna bağlı olarak) kısa sürede yarılanarak hammaddesi olan oksijene dönüşür. Geriye artık madde bırakmaz.
Ozon gazı sıcaklık ile ters orantılı olarak sıcak ortamlarda daha çabuk yarılanır. Oksidasyon gücü çok yüksek olan bir gaz ve bilinen en kuvvetli dezenfektanlardan biridir. Yüksek oksidasyon kuvveti, ozonun mikroorganizmaların yok edilmesin de tam etkin bir rol oynar.
Ozon dezenfeksiyonu, mikrop hücre zarını parçaladığından mikroplar eriyerek yok olur.  Ozon gazının sulu kullanım da takriben 4-10 dakikalık teması dezenfeksiyonu sağlar. Yaklaşık 0.1-0,5 mg/lt ozon hemen hemen tüm mikroorganizmaları öldürür.
Ozon aynı şartlar altında klordan 3100 kat daha güçlü dezenfeksiyon etkisine  sahiptir. Ozon gazının kararsız yapısı, dezenfeksiyon işlemi sonucunda, atmosfere açık ortamda 30 dakikada, kapalı ambalaj içinde 8-12 saat arasında, herhangi bir artık kalıntı bırakmadan hammaddesi olan oksijene dönüşmesini sağlar
Dünya sağlık teşkilatı’nın 1979 yılında yayınlanan bir raporunda ozon ile dezenfeksiyon önerilmiştir. Ozon gazının 1997 yılında güvenilir gazlar ( GRAS ) sınıfına girmesiyle, ozonun gıdalarda kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır.
Türk Gıda Kodeksinde de güvenli gıda üretimine yönelik olarak HACCP ( Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi ) çalışmaları zorunlu hale getirmiştir.
Çok güçlü okside etme ve çok etkili dezenfekte etme özelliği sayesinde , Dünya çapında içme suyu sağlayan arıtma tesislerinde mikrop öldürücü olarak kullanılır.
Yüksek oksidasyon kuvveti, ozonun bakterilerin tahribatında tam etkin bir rol oynamasına sebep olur.
Bu yüzden ozonun suda eriyebilmesi için sıcaklığın düşük uygulanan basıncın ise yüksek olması gerekmektedir.
OZON EŞİK SEVİYELERİ: PPM (milyon birimde ünite) ppb milyar birimde bir
Ozonun hava ve suda konsantrasyonu "ppm" (parts per milion-milyonda parça) olarak gösterilir.
Havada 1 ppm, yaklaşık olarak 2,1mgr/m3 ozona eşittir.
Güneşe, mevsime ve coğrafik konuma bağlı olmakla birlikte, yükseklik arttıkça, ozon konsantrasyonu da artar.
Havadaki ozon konsantrasyonu,
0,003 - 0,015   Kokuyu hissetme seviyesi.
0,003 - 0,005   ppm Temiz bir havada, deniz seviyesinde konsantrasyonuna rastlanır.
0,005 - 0,010   Orman havası.
0,010               ppm seviyelerinde, dezenfektan ve  etkileri başlar. Kişinin hassasiyetine bağlı olmakla birlikte, bu seviyede      
                        kokusu hissedilmeye başlar.
0,020               ppm havadaki bakterilerin %90 ını yok eder.
0,020 - 0,050  Yıldırımlardan sonra hava bulunur. Yıldırımlı bir fırtınadan hemen sonra 0,100 ppm seviyelerine ulaşabilir.
0,050              Sürekli soluma FDA emniyet seviyesi. (0,050 ppm konsantrasyona kadar sınırsız sürede kalınabilir.)
0,100              Süre kısıtlaması 8 saat/gün olarak FDA (0,1 ppm.) tarafından emniyet seviyesi olarak verilmiştir.
0,120              ppm, EPA tarafından şehir havası eşik seviyesi olarak belirlenmiştir .
1,000 – 2,0     İnsan tolerans seviyesi olarak bilinmektedir. (öksürük, boğaz kuruluğu, göz yaşarması Yani, bu sınırdan itibaren
                       bünye, geniz yanması, göz yaşarması gibi reaksiyonlarla, ozonlu ortamda kalmayı reddetmektedir. Astımlı bünyeler, daha fazla etkilenmektedir. Bu seviyede dahi, ozonun bünyeye kalıcı                         bir zarar verdiği söylenemez. Sadece lokal tahrişler oluşmuştur; birkaç saat içinde bünye kendini onaracaktır.
5,000-10        Nabız atışı, vücut ağrısı, uyuşma durumları gözlenebilir. Eğer maruziyet devam ederse istenmeyen şikayetler oluşabilir.
Kısaca ozon;
0,064              ppm   iyi,
0,065 – 0,084 ppm orta,
0,085 – 0,104 ppm OZONa duyarlı ve alerjisi olan kişiler için sağlıksız,
0,105 – 0,124 ppm sağlıksız olarak nitelenir.

Ozonun etkileri, kullanım sahaları,        

Ozon Nerelerde etkilidir ?
Atmosferdeki ozon tabakası ölümcül radyasyondan yeryüzünü korur.
Ozon ; bakteri, virüs, küfleri yok eder, sporları, mantarı, sigara dumanı, egsoz gazı  gibi havadaki kötü kokuları, yağları ve sudaki kontaminantları elimine eder, demir, sülfür, mangan ve hidrojen sülfatı oksidize eder.
Su temizliğinde ozon suyu temizler, parlaklığını ve tazeliğini korur.
Ozonun Etkilileri ?
Ozon suda kimyasal yan ürün, tat ve koku bırakmaz. Ozonla temizlenmiş su klorda olduğu gibi gözleri yakmaz veya onları kırmızı yapmaz ya da tahriş etmez. Ozonlu su ile temasta aşırı klor etkisi ile olan saç veya elbisenin rengi bozulmaz. Ozon sudaki kontaminantlara ya da yan ürünlere eklenmez. Ozon su ve havayı sağlıksız mikroorganizmalardan arındırır. Ozon havada iklim yapısına bağlı olarak 8 dk – 30 dk. arasında üç atomlu üç oksijenden ayrışarak tekrar iki atomlu oksijen yada suya dönüştüğünden yan etkisi yoktur ve kalıntı oluşturmaz. Bu özelliği sayesinde diğer temizlik maddeleri gibi kanserojen DEĞİLdir. Bunun yanı sıra ozon; patlamaz ve yangın tehlikesi yoktur. Muhteşem temizlik için gereksinilen dozda ozon zararlı dumanlar, buharlar üretmez. Suyun pH dengesini etkilemez, böylece pH ayarlama işlemlerini minimize eder.
Ozon Nerelerde Kullanılır ?
* Ozon en etkili olarak Avrupa ve Amerika da su temizleme ve içme suyu temizleme kullanılmaktadır.
* Çoğu şişelenmiş su ve bunlara ait cihazlar, kuyu suları ozonla temizlenir.
Bunun dışında ozon ;
* Atık su ve toksik atıkları temizlemede,
* Ölü kontamine göllere ve havuzlara hayat vermede,
* Otel odalarında, gemilerde, arabalarda sigara veya yangından hasar görmüş yapıları temizleme ve kokuları gidermede,
* Bütün dünyada binlerce şahsi-ticari havuzlar ve kaplıcalarda,
* Et kombinelerinde oluşan bakteri deaktivasyonunda,
* Hayvan çiftliklerinde,
* Tekstil yıkama makinelerinda (Detarjan kullanımını azaltır)
* Ortamların hava yolu ile temizlenmesi, kokuların giderilmesi,
* Sağlık ve kozmetik sektöründe terapi ve steril amaçlı olarak ayrıca kan yıkamada OZON kullanılmaktadır.
Aktif oksijen olarak ta bilinen Ozon, yüksek aktivitesi sayesinde çeşitli organik, inorganik molekül ve atomlarla reaksiyona girerek onları oksitler. Bu reaksiyonlar sonucunda havadaki bakteri ve mikroplar etkisiz hale getirilerek sterilizasyon sağlanmış olur.
Reaksiyon başladıktan sonra ortam sıcaklık ve nemine bağlı olarak ½-1 saat içinde ozon molekülleri bilinen iki atomlu oksijene dönüşmeye başlar. Bu özelliği sayesinde ozon, diğer dezenfektan maddelerin aksine atık madde ve yan ürün oluşturma riski taşımaz.
Ozonla yapılan çalışmalar sonucunda ozonun güçlü bir oksidan olması sayesinde suda ve havada:
1- Mikrop kırıcı olarak,
2- Koku giderici olarak,
3- Ortamı kirleten pek çok organik molekülü elimine etmek için uygulamaları yapılmaktadır.

Ozonun Tarihçesi
167 yıldır tıbbın hizmetinde Ozonun ya da oksijenli suyun yararları ilk kez İsviçre'de 1840 yılında Alman kimyacı Christian Fredrick Schönbein tarafından keşfedildi ve ozon ismini verdi.
1856 yılında ameliyathane dezenfeksiyonunda kullanıldı.
1860'da Monaco'da su dezenfeksiyonunda kullanıldı. Bakteri ve virüsleri öldürmesinin yanı sıra sudaki koku ve kötü tadı da ortadan kaldırdığı keşfedildi ve içme suyunda dezenfektan olarak kullanıldı.
1900 yılında, ilk ozon jeneratörü patentini Nicola Tesla aldı.
1909 yılında Etlerin soğuk depolanması için yiyecek koruyucu olarak kullanıldı.
1915'de 1. Dünya Savaşı sırasında kangren ve yaraları Dr. Albert Wolf, ozonla tedavi etti.
1926'da Dr. Otto Warburg Berlin'de kanserin hücre düzeyinde oksijen azlığından meydana geldiğini bildirip, bu buluşu 1931 ve 1944 Nobel ödüllendirildi.
1939 Meyvelerin depolanmasında maya ve küfün yayılmasını önlediği bulundu.
1957'de Dr. J. Hansler kendi medikal ozon jeneratör patenti aldı.
1977'de Dr. Renate Viebahn ozonun vücuttaki etkilerini teknik olarak açıkladı.
1979'da Dr. George Freibott ilk AIDS hastasını ozonla tedaviye aldı.
1980'de Dr. Horst Kief, ozonla AIDS tedavisinde başarı kazandığını öne sürdü.
Ozon, 1992'den bu yana da Rusya'da yanık tedavilerinde kullanılıyor.
1998'den bu yana Türkiye'de Kızılay Altıntepe Araştırma Hastanesi'nde ve bazı muayenehanelerde kullanılmaya başlandı.
1999 Dave transmisyon elektron mikroskobu ile sulu ozonda  Salmonella enteritidis’e müdahale ettiğinde hücre membranlarının bozulduğunu buldu.
2000 li yıllarda su fabrikaları ağırlıklı olmak üzere her fabrikada kullanım alanı buldu kendisine.
2005 den sonra günlük yaşantımızda her alanda kullanılmaya başlandı.
2008 yılına kadar tüm fabrikalar ve yaşanan tüm alanlarda  ihtiyaç  duyulacaktır.

Ozonun GRAS statüsünün tarihçesi:
1982'de FDA ozonun ambalajlı sudaki kullanımının GRAS statüsünde olduğunu açıkladı.
1995'te FDA ozonun ambalajlı sudaki kullanımını değişiklik yapmadan GRAS statüsünü yeniledi.
1997 IEP (Endüstri Uzmanları Panelinde),(Industry Expert Panel) ozonun GRAS statüsü açıklandı ve FDA'nın gereksinimlerini karşıladığı belirtildi. Düzenleyiciler daha sonrası için ozon kullanımının kontrolü yetkisini aldı.
1999 USDA (Birleşik Devletler Tarım Dairesi) etlerde ozon kullanımı üzerine hazırlanan protokolü 1982'de FDA'nın “ozonun sudaki kullanımı dışındaki tüm kullanımlar Food Additive Petition tarafından düzenlenmelidir” ifadesi sebebiyle reddetti.
2000 yılında FDA ve USDA  ozonun hem suda hem havada kullanımına onay verdi.
2002 yılında USDA ozon final raporunda ozonun gıdada sıvı çözelti ve gaz halindeki kullanımına geniş yer verdi.

Plazma iyon ve Ozon konusunda yapılan bilimsel araştırmalar

* Pennsylvania State Üniversitesi'nde 1998 yılında yayınladıkları makalede ozonun çok iyi kanıtlanmış olan suda mikrop öldürme özelliğinin kütle bazında benzer oranlar kullanıldığında havada da geçerli olması gerektiği savını incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre; E. coli ve S. aureus ölüm eğrileri havadaki ozonun etkin bakteri sterilizasyonu için alt limitinin 0.1 ppm dolaylarında olduğunu göstermiştir. Bu da sudaki bakteri sterilizasyonunun etkinliğine yakın bir etkinliğe işaret etmektedir.
* ABD St. Louis kentinde ozonlu hava sirküle edilen ve edilmeyen iki okulda yapılan gözlemlerde yanda tabloda verilen sonuçlar elde edilmiştir. Sonuç olarak Ozon, bu belirtilen özellikleriyle hastahane, klinik, ev, işyeri, okul, sinema, vb yerlerdeki ortamın kalitesini artırarak yaşamımızı çok daha güvenli ve huzurlu bir şekilde sürdürmemize olanak sağlayacaktır.


Özellikleri
OZON
Adı
Ozon, Triatomik oksijen, Aktif oksijen
Moleküler formülü
O3
Bileşenleri
Oksijen atomu
Moleküler Ağırlığı
48
Kaynama
-111,3C
Renk
-146 C açık mavi sıvı halde
Renk
-220 C koyu mavi kristal halde
Renk
+C renksiz gaz halde
Koku
0,02 ppm. den sonra hissedilir koku, Yarılanma ömrünü tamamladıktan sonra koku kalmaz.
Sudaki çözünürlük OC derece
0,64
Yoğunluk
2,144
Yanıcılık
Yanıcı değil, ancak yanma olayını destekler.
Yangın ve patlama riski
Ozon kararsız bir gazdır ve normal koşullarda oksijene ayrışır. Ancak demir, bakır, krom gibi elementlerin bulunduğu bir ortamda çok yüksek sıcaklıkta patlayıcı olabilir.
Mak.Müsade edilir ort.Kons.
0,240 mg/m3. havada
Plazma iyon ve OZON üzerine diğer bazı araştırmalar
* Havadaki iyonların insan performansına etkisi (Air ion effects on human performance)
* Astım Hastalığı ve iyonlar (Asthma and Ions)
* Legionella virüsü ve OZON_1 (Efficacy of Ozone in Eradication of Legionella pneumophila_1)
* Soğ. kulesi Legionella virüsü ve OZON_2 (Cooling tower Legionella pneumophila_2)
* OZON oksidasyon ve Legionella virüsüne etkileri_3 (Effects of three Oxidizing Biocides on Legionella pneumophila_3)
* Sulardaki HepatitA,Poliovirus1 ve diğer zaralı organizmalar üzerindeki OZON inaktivasyonu_4 (Comparison of Ozone Inactivation,in Flowing Water,of Hepatitis A Virus, Poliovirus 1 and Indicator Organisms_4)
* Legionella virüsünü öldürme ve OZON_5 (Comparative Assessment of Chlorine,Heat,Ozone and UV light for killig Legionella pneumophila_5)
* Oral mikroorganizmalar üzerinde OZON etkisi_6 (Efficacy of ozone on survival and permeability of oral microorganisms_6)
* Kısırlık tedavisi ve OZON terapisi_7 (Ozone therapy in Female Infertility)
* Bakteri Biofilminin önlenmesinde OZON kullanımı_8 (Using Ozone in the prevention of Bacterial Biofilm formation and Scaling)
* Kanser hastalığının tedavisinde alternative ozon tedavisi (Ozon alternative cancer treathment)
Tablo 1:   Havadaki ozonun Bakteriler Üzerine Etkisi.
Tüm çalışmalarda ozonla  muamele süresi 15 saniyedir.
Bakteri E. coli
Ozon PPB
Deneme
Sayısı
Yaşayan Oranı
E. coli
300
26
0,056
0,042
0,064
     "
327
24
0,005
0,002
0,006
     "
389
21
0,021
0,019
0,022
     "
631
8
0,007
0,007
0,008
S. aureus
300
26
0,004
0,003
0,004
     "
327
24
0,004
0,003
0,004
     "
631
18
0,005
0,004
0,006
     "
1500
8
0,003
0,003
0,003
Hastalanan Çocuk Sayısı
Hastalık
Ozonlu Hava
Ozonsuz Hava
Bademcik
13
57
Boğaz ağrısı
24
60
Soğuk algınlığı
46
64
Baş ağrısı
9
66
Mide ağrısı
0
25
Kulak ağrısı
1
15
Diş ağrısı
0
20
Hazımsızlık
0
9
Ateşlenme
1
49
Pnemoni
0
4
OZON UYGULAMASI SONRASINDA ORTAM DEZENFEKSİYONUNU GÖSTEREN MİKROSKOBİK SONUÇLAR
  Ana Sayfa     Hakkımızda     Ürünler     Satış Noktası     Ozon/İyon    Sağlık/Güzellik     Hijyen      Referanslar      S.S.Sorular      İletişim         Türkçe  English
Mühendislik
Müşavirlik
İth.İhr.Paz.
EN İYİ KALİTE
Tel/Faks: 0216 3845454
E-Mail : temhasu@temhasu.com